Inżynieria ruchu drogowego

Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie realizuje kompleksowe zlecenia w zakresie inżynierii i organizacji ruchu drogowego.
W zakresie naszych usług znajdują się m.in.:

 • projekty stałych i czasowych organizacji ruchu,
 • projekty organizacji ruchu na drogach wewnętrznych,
 • analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu technik
  komputerowych,
 • koncepcje zmian układów drogowych,
 • koncepcje uspokajania ruchu drogowego,
 • badania i analizy ruchu drogowego, w tym parkowania, transportu
  miejskiego,parkowania, przepustowości,
 • symulacje i modele ruchu drogowego przy wykorzystaniu technik
  komputerowych (symulacje transportu indywidualnego i publicznego),
 • projektowanie sygnalizacji świetlnych,
 • opinie z zakresu inżynierii ruchu.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na dedykowanych im podstronach.