Ekspertyzy sądowe

Jednym z głównych kierunków działalności Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie jest rekonstrukcja wypadków i kolizji drogowych. Ze względu na to, że kwestie analityczne zdarzeń drogowych pod kątem sprawstwa lub przyczynienia uczestników ruchu lub innych osób znajdujących się na drodze są w gestii organów procesowych (sądy, prokuratury, policja), Akademia wykonuje szereg ekspertyz sądowych i opinii na zlecenie tych organów. Ze względu na tak zwaną właściwość miejscową, Akademia wykonywała również ekspertyzy w związku z wypadkami drogowymi, które miały miejsce w Iraku, Syrii, Afganistanie i Serbii. Również ze względu na nierzadko skomplikowany zakres ekspertyz, Akademia wykonuje kompleksowe opinie, współpracując z profesjonalną kadrą z całej Polski.