Rzeczoznawcy Szczecin
Rzeczoznawcy Szczecin
Inżynieria ruchu drogowego Rekonstrukcje wypadków i kolizji Ekspertyzy sądowe Medycyna sądowa Audyty bezpieczeństwa

Historia powstania

Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie powstała 1 czerwca 2000 roku. Akademia została powołana w celu wypracowywania koncepcji, szkolenia kadr oraz podejmowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce.
W początkowym okresie działalności działania Akademii skupione były na analizach stanów bezpieczeństwa i wypracowywaniu na jej podstawie skonkretyzowanych przedsięwzięć i projektów organizacji ruchu, zapobiegających wypadkom i kolizjom drogowym. Również w początkowym okresie działalności Akademia organizowała imprezy sportowe o charakterze edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem rajdów i wyścigów samochodowych.
Przez cały okres działalności kadra Akademii wykonywała i wykonuje opinie w zakresie rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych, szczególnie dla organów procesowych (sądy, prokuratury, policja), firm ubezpieczeniowych oraz dla zleceniodawców indywidualnych. Sporządzamy również ekspertyzy sądowe, zajmujemy się medycyną sądową w ruchu drogowym oraz opracowujemy kosztorysy naprawy samochodów i wyceny aut.
Na stałe Akademia współpracuje z różnymi uczelniami, jak również ze środkami masowego przekazu.
Akademia zajmuje się także inżynierią ruchu drogowego, w ramach której opracowuje koncepcje i projekty organizacji ruchu oraz wykonuje audyty bezpieczeństwa w ruchu drogowym.