Rzeczoznawcy Szczecin
Rzeczoznawcy Szczecin
Inżynieria ruchu drogowego Rekonstrukcje wypadków i kolizji Ekspertyzy sądowe Medycyna sądowa Audyty bezpieczeństwa

Ekspertyzy i analizy

Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie wykonuje szereg analiz stanu bezpieczeństwa zarówno w zakresie lokalnym na drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych, jak również w szerszym zakresie - w zależności od zakresu zlecenia. Wykonuje również ekspertyzy w następujących dziedzinach:
- stan oznakowania pionowego i poziomego,
- funkcjonująca sygnalizacja świetlna,
- bezpieczeństwo czynne i bierne infrastruktury drogowej,
- elementy tak zwanej wybaczającej drogi,
- audytu bezpieczeństwa:
  • okresowe przeglądy dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu,
  • audyty związane z lokalizacją obszarów ruchotwórczych (centra handlowe, stacje paliw, itp),
  • audyty związane z lokalizacją urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową (np. nośniki reklamowe, witacze).